Namen in cilji

Namen društva je osveščanje in izobraževanje javnosti o prostoživečih mačkah, sterilizaciji in kastraciji le-teh ter pomoč poškodovanim mačkam in osirotelim mladiče

Cilji društva:

  • osveščati javnost o prostoživečih mačkah in njihovi oskrbi ter s tem spreminjati odnos javnosti do prostoživečih mačk
  • reševanje problema zavrženih in brezdomnih mačk oz. pomoč drugim društvom pri opravljanju te naloge
  • skrb za sterilizacijo in kastracijo prostoživečih mačk in s tem omejevanje njihove populacijo v okolju
  • oskrbovati bolne in poškodovane mačke
  • skrb za zavržene ali osirotele mladiče in najdba primernega doma, v kolikor je možna socializacija mladiča
  • pridobivanje novih članov
  • zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje društva